Toruńska Giełda przy Towarowej

Rynek Hurtowy w Toruniu czyli Toruńska Giełda przy Towarowej  w ramach Klastra rozszerzy m.in. promocję polskiej żywności i zdrowego sposobu odżywiania. Klaster , który utworzyły : Urbitor Sp.z o.o., Stowarzyszenie Toruńska Giełda przy Towarowej  i handlowcvy z Rynku Hurtowego.  

Toruńska Giełda przy Towarowej jest częścią spółki miejskiej Urbitor sp. z o.o.. Giełda organizuje handel hurtowy  artykułami rolno-spożywczymi oraz przemysłowymi.  Dystrybutorami produktów jest około 100 handlowców. Ponadto producenci rolni prowadzą sprzedaż bezpośrednio z samochodów na przygotowanych do tego typu sprzedaży miejscach.

drukuj